การอ่านบทร้อยกรอง

 

Homeผู้จัดทำแบบประเมินก่อนเรียนจุดมุ่งหมายความพร้อมมารยาทประเภทการปลูกฝังนิสัยการท่องจำอาขยานแบบประเมินหลังเรียน

 

ผู้จัดทำ 
แบบประเมินก่อนเรียน 
จุดมุ่งหมาย 
ความพร้อม 
มารยาท 
ประเภท 
การปลูกฝังนิสัย 
การท่องจำอาขยาน 
แบบประเมินหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอ่านบทร้อยกรอง

          นอกจากการอ่านร้อยแก้วทั่วไปแล้ว  การอ่านออกเสียงร้อยกรองก็เป็นสิ่งที่ต้องสังเกตและฝึกฝนการอ่านให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์การอ่าน  ร้อยกรองที่นำเสนอ  คือ

          1. กาพย์ยานี  11

          2. กาพย์ฉบัง  16

          3. กาพย์สุรางคนางค์  28

          การอ่านร้อยกรองแต่ละประเภทจะมีจังหวะและท่วงทำนองการอ่านแตกต่างกัน  ในที่นี้จะใช้เครื่องหมาย / แทนจังหวะเสริม  หมายถึง  การหยุดเสียงอ่านภายในวรรค และ //  แทนจังหวะหลัก  หมายถึง  การหยุดจังหวะเสียงเป็นช่วงยาวกว่าจังหวะเสริมเมื่ออ่านจบวรรค

1. กาพย์ยานี  11

          การอ่านกาพย์ยานี  11  มีการเว้นวรรคตอนในการอ่านคือวรรคหน้าอ่าน  2/3  และวรรคหลังอ่าน  3/3  เช่น

ตัวอย่าง

                        วิชา/เหมือนสินค้า//                อันมีค่า/อยู่เมืองไกล//

                ต้องยาก/ลำบากไป//                       จึงจะได้/สินค้ามา//

                จงตั้ง/เอากายเจ้า//                         เป็นสำเภา/อันโสภา//

                ความเพียร/เป็นโยธา//                    แขนซ้ายขวา/เป็นเสาใบ//

(ดรุณศึกษา)

2. กาพย์ฉบัง 16

          การอ่านกาพย์ฉบัง  16 มีการเว้นวรรคตอนการอ่านเท่ากันทุกวรรคคือ  2/2/2  เช่น

ตัวอย่าง

                        สัตว์จำ/พวกหนึ่ง/สมญา//         พหุ/บาทา//

                มีเท้า/อเนก/นับหลาย//

                        เท้าเกิน/กว่าสี่/โดยหมาย//      สองพวก/ภิปราย

                สัตว์น้ำ/สัตว์บก/บอกตรง//

(สัตวาภิธาน  พระศรีสุนทรโวหาร)

3. กาพย์สุรางคนางค์  28

          การอ่านเว้นวรรคตอนของกาพย์สุรางคนางค์  28  มีการเว้นวรรคตอนเท่ากันทุกวรรค  คือ  2/2

ตัวอย่าง

                                                                สุราง/คนางค์//

                เจ็ดวรรค/จักวาง//                      ให้ถูก/วิธี//

                วรรคหนึ่ง/สี่คำ//                          จงจำ/ให้ดี//

                บทหนึ่ง/จึงมี//                            ยี่สิบ/แปดคำ//

                                                                หากแต่ง/ต่อไป//

                สัมผัส/ตรงไหน//                        จำให้/แม่นยำ//

                คำท้าย/วรรคสาม//                     ติดตาม/ประจำ//

                สัมผัส/กับคำ//                            ท้ายบท/ต้นแล//

(ฐะปะนีย์  นาครทรรพ)

 

 

                      

 

 

 

 

 

จัดทำโดย   อาจารย์แดงต้อย    สิงห์ป้อง  

 

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170 

 

Copyright (c)  2004  Mrs.D.S.All rights.reserved