ประเภท

 

Homeผู้จัดทำแบบประเมินก่อนเรียนจุดมุ่งหมายความพร้อมมารยาทประเภทการปลูกฝังนิสัยการท่องจำอาขยานแบบประเมินหลังเรียน

 

ผู้จัดทำ 
แบบประเมินก่อนเรียน 
จุดมุ่งหมาย 
ความพร้อม 
มารยาท 
ประเภท 
การปลูกฝังนิสัย 
การท่องจำอาขยาน 
แบบประเมินหลังเรียน 

ประเภทของการอ่าน

        การอ่านสามารถจำแนกได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ในการจำแนก  ในที่นี้จะจำแนกประเภทของการอ่านตามเกณฑ์ในการสื่อสาร  คือ

          1. การอ่านในใจ

          2. การอ่านออกเสียง

          3. การอ่านบทร้อยกรอง

 

   

 

 

img3.gif

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย   อาจารย์แดงต้อย    สิงห์ป้อง  

 

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170 

 

Copyright (c)  2004  Mrs.D.S.All rights.reserved