องค์การปลดแอกปาเลสไตน์

 

Homeผู้จัดทำปัจจัยในการรวมกลุ่มรูปแบบการรวมกลุ่มประเทศการรวมกลุ่มด้านเศรษฐกิจการรวมกลุ่มทางการเมืององค์การสหประชาชาติ

 

ผู้จัดทำ 
ปัจจัยในการรวมกลุ่ม 
รูปแบบการรวมกลุ่มประเทศ 
การรวมกลุ่มด้านเศรษฐกิจ 
การรวมกลุ่มทางการเมือง 
องค์การสหประชาชาติ 

 

องค์การปลดแอกปาเลสไตน์ (PLO)

          องค์การปลดแอกปาเลสไตน์ หรือ พี.แอล.โอ. (Palestine Liberation Organization : PLO) เป็นการรวมกลุ่มทางการเมืองของชาวปาเลสไตน์  ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้  จัดตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1964  มีผู้นำขององค์การฯ  ที่หลายคนรู้จักกันดี  คือ  นายยัตเซอร์  อาราฟัด  และ ยอร์ช ฮับบัช โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มประเทศอาหรับหลายประเทศ  ทั้งในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ และการทหาร

          วัตถุประสงค์ขององค์การ  PLO คือ  การต่อต้านอิสราเอลทุกวิถีทาง  เพื่อให้อิสราเอลถอนตัวออกไปจากดินแดนของชาวปาเลสไตน์  และก่อตั้งประเทศปาเลสไตน์บนดินแดนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน  ยกฐานะของปาเลสไตน์ให้เป็นรัฐเอกราชอย่างแท้จริง  ในปัจจุบัน  องค์การ PLO ดำเนินนโยบายสายกลาง  โดยใช้วิธีทางการทูต  และการประนีประนอมมากขึ้น  ไม่ใช้วิธีการรุนแรงหรือการก่อการร้าย  จึงทำให้ได้รับการยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น

 

 

 

จัดทำโดย   ครูศิริรัตน์  แสงมณีเดช

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170

Copyright (c)  2004  Miss.S.S.All rights.reserved