องค์ประกอบของแผนที่
Homeผู้จัดทำความหมายของแผนที่องค์ประกอบของแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

 

เส้นโครงแผนที่ 
สัญลักษณ์-ทิศ 
รายละเอียดประจำแผนที่ 

 

องค์ประกอบของแผนที่

       มาตราส่วนของแผนที่

         แผนที่  เป็นการย่อส่วนพื้นที่บนโลกให้เล็กลงหลายพันเท่า จึงต้องบอกการย่อส่วนระหว่างระยะในพื้นที่จริงกับระยะที่แสดงบนแผนที่ ซึ่งเรียกอัตราส่วนนี้ว่า มาตราส่วนของแผนที่ มาตราส่วนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะจะทำให้ผู้อ่านทราบว่า ระยะทางบนแผนที่ที่ทีขนาดในพื้นที่จริงเท่าใด มาตราส่วนที่นิยมใช้มี 3 ชนิด คือ

         1. มาตราส่วนเศษส่วน แสดงด้วยตัวเลขอัตราส่วนระหว่างระยะทางในพื้นที่จริงกับระยะทางในแผนที่ เช่น มาตราส่วน 1: 10,000,000 หมายความว่า 1 ส่วน บนแผนที่เท่ากับภูมิประเทศจริง 10 ล้านส่วน

         2. มาตราส่วนรูปภาพและเส้นบรรทัด แสดงไว้ด้วยการวาดภาพเส้นบรรทัดที่ใช้วัดระยะทาง

         3. มาตราส่วนคำพูด แสดงด้วยคำพูด เช่น 1 เซนติเมตรต่อ 1 กิโลเมตร คือ 1 เซนติเมตรในแผนที่เท่ากับ 1 กิโลเมตรในภูมิประเทศจริง

globe_01.jpg

 

 จัดทำโดยครูควนคนึง เสาม่วง

                                                               โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

                                                            Copyright(c) 2005 Mrs.K Sa. All rights reserved