ภาษาบาลีในพระพุทธศาสนา

 

Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนภาษาบาลีพุทธศาสนสุภาษิตพระไตรปิฎกทดสอบหลังเรียน

 

ผู้จัดทำ 
ทดสอบก่อนเรียน 
ภาษาบาลี 
พุทธศาสนสุภาษิต 
พระไตรปิฎก 
ทดสอบหลังเรียน 

 

 ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บภาษาบาลีในพระพุทธศาสนานะคะ

ท่านจะได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของภาษาบาลี ทั้งเรื่องหลักการเขียน หลักการอ่าน

และตัวอย่างภาษาบาลี  รวมทั้งท่านยังได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ

พุทธศาสนสุภาษิต พร้อมตัวอย่างเพื่อให้ท่านเข้าใจเรื่องพุทธศาสนสุภาษิตมากยิ่งขึ้น

แล้วยังมีเรื่องของพระไตรปิฎกให้ท่านได้ศึกษาด้วยนะคะ

 

 

 

 

 

จัดทำโดย   ครูอัญชลี  สิงห์โต

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170

Copyright (c)  2006  Miss.A.S.All rights.reserved