สารบัญ
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170
โน้ตเพลงไทยเดิม

รายชื่อเพลง

 ชุดที่

 รายชื่อเพลง

ชุดที่

 รายชื่อเพลง

ชุดที่

รายชื่อเพลง
excel

เพลงชาติ  

  1

 เพลงสรรเสริญพระบารมี

1

เพลงมหาฤกษ์
  1
เพลงชาติ  (เนื้อร้อง)
1

เพลงมหาชัย

 1

นางนาค *            ฟังเพลง  นางนาค

1

สร้อยสนตัด                         D

2
เพลงสรรเสริญพระบารมี
2

จระเข้หางยาว                                

2

วันเพ็ญเดือนสิบสอง

2

บังใบ
2
เพลงมหาฤกษ์ 
3

ลาวกระทบไม้  (ซออู้ )

3

ลาวดวงเดือน       1    3

3

ลาวจ้อย      
3
เพลงมหาชัย
4

ลาวกระทบไม้ (ด้วง)  D1    D2

3

ลาวครวญ                                           

3

นางครวญ  (เถา )               
4
เขมรไทรโยค ( เนื้อร้อง)
5

มอญมอบเรือ                                   

4

พม่าแปลง

4

โศกพม่า
4
เขมรปากท่อ
6

ศรีนวล

5

กราวตลุง

5

ลาวน่องน่าน
5
ฟ้อนชมเดือน (เนื้อร้อง)
7

ลาวเล่นน้ำ    

5

ค้างคาวกินกล้วย                     

5

ราตรีประดับดาว                  
6
แขกเชิญเจ้า  (เนื้อร้อง)
8

พม่ารำขวาน

6

ทยอยญวน (ซอด้วง)

6
บุหลันลอยเลื่อน
6
แขกบรเทศ  (เนื้อร้อง)      
9

ลมพัดชายเขา              

7

นกขมิ้น (ทางหวาน)                 

7
ลาวกระแต
7
ชวา(เนื้อร้อง)
10

แขกขาว

7

แขกเชิญเจ้า

7
บรเทศ (เถา )                        
8
ตับตลุง  (เนื้อร้อง)
11

ลาวดวงดอกไม้

8

รักบังใบ

8
มอญกละ
8
ตับลาวเจริญศรี (เนื้อร้อง)
12

ขับไม้บัณเฑาะว์

8

แร้งกระพือปีก

9
ลาวแพนน้อย                      
9
ลาวสามท่อน (เนื้อร้อง)
13

ลาวสมเด็จ

9

ม่านมงคล              

9
นกเขาขะแมร์ 3 ชั้น
9
ตับวิวาห์พระสมุทร (เนื้อร้อง)
14

เขมรลออองค์ 2 ชั้น

9

ม้าย่อง                        

10
ลาวต่อนก
10
คลื่นกระทบฝั่ง (เนื้อร้อง)
15

เขมรไทรโยค                             

10

ลาวเสี่ยงเทียน                   

10
เพลงพื้นเมืองเหนือ
11
บังใบ  (เนื้อร้อง)
16

เพลงสาวไหม                            

11

ซอนางบัวคำ

11
เพลงลำนำชนบท
11
แขกสาหร่าย  (เนื้อร้อง)
17

เพลงหมู่เฮาจาวเหนือ

11

โยสลัม

11
นางนาค *
11
พลายชุมพล (เนื้อร้อง)
18

 แขกมอญบางช้าง (เถา)

12

โสมส่องแสง (เถา)                         

  12

 โหมโรงจอมสุรางค์(เถา)
  13
มอญท่าอิฐ (เนื้อร้อง)
19

กล่อมนารี (เถา)

13

เพชรน้อย (เถา

  13

โหมโรงไอยเรศ
14
ลาวกระทบไม้  (เนื้อร้อง)
20
ลาวดวงเดือน (ดาวน์โหลด)
สาริกาแก้ว
14
ขอมทรงเครื่อง 2 ชั้น
15
ลาวจ้อย (เนื้อร้อง)
21
สร้อยเพลง
15
ขวัญเรียม
15
ขอมใหญ่
16
ลาวครวญ (เนื้อร้อง)
22
ลาวลอดค่าย
16
ขึ้นพลับพลานอก
17
ทองย่อน
17
ลาวดวงเดือน (เนื้อร้อง)
23
ขึ้นพลับพลาใน
18
ชมดงใน
18
เขมรกำปอ
19
ลาวคำหอม   (เนื้อร้อง)
24
พม่าเห่
19
เขมรเขียว
20
ห่วงอาลัย
20
ลาวดำเนินทราย (เนื้อร้อง)    
25
สร้อยมยุรา
20
พราหมณ์ดีดน้ำเต้า
20
แขกต่อยหม้อเถา               
21
ลาวแพนน้อยแปลง (เนื้อร้อง)
26
แสนคำนึง 2 ชั้น
21
คลื่นกระทบฝั่ง
22
ช้างประสานงา
22
 โศกพม่า (ดาวทอง)  เนื้อร้อง
27
จำปาทองเทศ
22
คางคกขอบสระ
23
ลาวต้อยติ่ง 2 ชั้น
23
สร้อยเพลง (เนื้อร้อง)
28
งามแสงเดือน
24
ตามองตา
24
จรเข้หางยาว
25
ธรณีกรรแสง (เนื้อร้อง)        
29
จันทร์โลม
26
เขมรอกโครง
26
เหมราช
26
เพลงธรรมะ (เนื้อร้อง)
30
ต้นวรเชษฐ์
27
ระบำรำมะนา
27
ต้อยติ่ง
28
โหมโรงปฐมดุสิต
31
เซเรเมา
28
เต้ยโขง
29
เขมรไล่ควาย
29
โหมโรงไอยเรศ
32
นาคราช
29
นกขมิ้น 3 ชั้น .
30
ใบ้คลั่ง
31
โหมโรงสะบัดสะบิ้ง
33
ดอกไม้เหนือ
31
ปี่กลอง
32
พม่ารำขวาน
33
เขมรพวง
34
พม่าเขว
33
แขกกุลิต
33
เพลงรำวง(รำวงลูกเสือ)
34
ม่านมงคล
35
แม่เสรียง
34
ขอเชิญมารำ
34
ย่าวอ
35
เพลง 2 ชั้น
36
ลาวเจ้าชู้
36
เขมรชมจันทร์
36
ลาวดำเนินทราย 2 ชั้น            
37
ลาวกระแต
37
ลาวพุงขาว
38
ลาวเล็กตัดสร้อย
38
ลาวลำปาง 2 ชั้น
39
ลาวสมเด็จ
38
ลาวสวยรวย
40
ลาวพุงดำ
40
สารถี 3 ชั้น
41
ลาวล่องน่าน
39
สาวคำ
42
แขกไทร
42
แสนคำนึง 2 ชั้น
43
ลาวพุงขาว
40
ห่วงอาลัย
44
สร้อยมยุรา
44
พราหมณ์ดีดน้ำเต้า
44
ลาวครวญ
41
ดอกไม้ไพร
45
ดอกไม้ไทร
45
จีนฮ่อแฮ
46
ลาวดวงดอกไม้
42
จีนโล้เรือ
46
จีนนำเสด็จ
46
จีนรัว
47
แขกขาว
43
แขกรำพึง
48
แขกยิงนก
48
แขกกะเลง
48
แขกกุลิต
44
เขมรพวง
49
ขอมทรงเครื่อง
50
ลาวหาบน้ำ
51
แขกเชิญเจ้า
45
ลาวสามท่อน
51
แม่ศรีทรงเครื่อง (ตับนก)
52
ห่วงอาลัย
52
แขกต่อยหม้อ
46
สีนวล
52
นกโพระดก
52
(ตับนก) นกกางเขน
53
สร้อยสนตัด
47
นกกาเหว่า
53
ไก่
53
มหากาล (ทำขวัญนาค)
54
สร้อยมยุรา
48
สังข์น้อย
54
มอญรำดาบ
55
นกจาก
56
ต้นบรเทศ
49
แขกสาหร่าย 2 ชั้น
56
นกเขาขะแมร์ 3 ชั้น
57
อกทะเล(เถา)
58
พราหมณ์ดีดน้ำเต้า
50
พม่าเร็ว
59
สุดสงวน                                 
59
พม่าเขว
60
ช้างประสานงา
51
พญาโศก 3 ชั้น
61
พัดชา
62
บ้าบ่น
62
จำปาทองเทศ
52
ราตรีประดับดาว                 
63
ถอนสมอ
64
ทำขวัญนาค (เวียนเทียน)
65
ทองย่อน
53
มหาฤกษ์
65
ยะวา 2 ชั้น
66
ตับลาวเจริญศรี
66
ขึ้นพลับพลานอก
54
จีนขิมเล็ก
67
จีนไจ้ยอ
67
โป๊ยกังเหล็ง
67
ต้อยตลิ่ง
55
โหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง        
68
เพลงประกอบสวัสดิรักษา
69
เขมรพระปทม(ตับขอมดำดิน)
70
เซเรเมา
56
เขมรเป่าใบไม้
70
ครอบจักรวาล                        
71
ม้าย่อง   ( ฟังเพลงอัศวลีลา/ม้าย่อง
71
แขกมอญบางขุนพรหม
57
เขมรพายเรือ                         
72
หกบท
72
เขมรกล่อมลูก
73
แขกสาย (เถา)
58
โหมโรงไอยเรศ*
73
แขกสาย (เถา)
74
เขมรโพธิสัตว์
75
แขกขาว (เถา)
59
กระแตไต่ไม้
76
แขกมอญ (เถา)                       
77
จีนอาพัฒน์
78
แขกอุลิต (เถา)
60
เหราเล่นน้ำ
78
อาบังครวญ
79
นาคเกี้ยว
80
แขกโอด 3 ชั้น
61
ฝรั่งรำเท้า
81
ฝรั่งตัด
81
แขกเข้ารีต
81
ชมแสงจันทร์
62
ปฐมดุสิต
82
ชาตรี
82
พระอาทิตย์ชิงดวง 2 ชั้น
83
ชมแสงทอง
63
รัวสามลา
84
กราวรำ
84
คู่บ้าบ่น
85
สังขารา
64
บ้าระบุ่น
85
มอญครวญ
86
สังขารา              
86
รำชุมนุมเผ่าไทย
65
ชมแสงจันทร์       ฟังเพลง   
87
ชมแสงทอง
87
สารถี                              
88
ตับขงเบ้ง
66
ลาวสร้อยลำปาง
89
พราหมณ์ดีดน้ำเต้า (เถา)
90
รำวงศรีนวล               
91
นกเขาขะแมร์เถา
67
นกขมิ้น (ทางหวาน)
91
ปี่แก้วน้อย
92
ลาวกระตุกกี่
92
ตับจูล่ง
68
มอญอ้อยอิ่ง (เถา)
93
ตะเขิ่ง
94
มะตะแบ
94
ตับนก
69
ตะลุ่มโปง
94
แขกกุลิต
95
เขมรปี่แก้ว
96
นางครวญ
70
การเวก (เถา)
97
พม่าไสยาศน์
98
ผีมด
98
พม่าเห่
71
ธรณีร้องไห้
98
หงษ์ทอง
98
น่าน
99
พม่ารำขวาน
72
ชุมนุมเผ่าไทย
100
ตับอีแมน -แขกกล่อมเจ้า
101
แขกถอนสายบัว
101
พม่ากลองยาว
73
แขกหนัง
101
แขกเจ้าเซ็น
101
แขกต่อยหม้อ                  
101
โศกพม่า
74
เขมรกล่อมพระบรรทม
102
แขกมอญบางขุนพรหม             
103
โอ้ลาว (เถา)
104
พม่าแปลง
75
ล่องลม (เถา)
105
ปลาทอง (เถา) เต่ากินผักบุ้ง
106
แขกอาหวัง
107
ธรณีกรรแสง
76
ลาวคำหอม                         
108
จีนเก็บบุปผา(ออกภาษา)             
108
จีนฮ่อแฮ
109
เต้ยโขง
77
พม่ากลองยาว
109
เทพชาตรี
109
โลมสวาสดิ์
110
ค้างคาวกินกล้วย
78
หงส์ทอง
111
มหาชัย
112
นกจาก
113
แร้งกระพือปีก
79
แขกสาหร่าย
113
นางนาค (รดน้ำสังข์)
114
ลาวหาบน้ำ
115
มยุราภิรมย์
80
ลาวสามท่อน
115
เขมรเหลือง
116
ท้ายเขมร
116
มอญกละ
81
ย่าวา
116
แขกขาว 3 ชั้น
117
แขกบรเทศ
118
มอญขว้างดาบ
82
ทะแยเดี่ยว
118
จีนเสียผี
119
จีนเลียบแซ
119
มอญรำดาบ
83
จีนขิมเล็ก
119
120
120
มอญอ้อยอิ่ง
84
จีนฮ่อแฮ
120
121
121
ย่าวา 2 ชั้น
85
พลงรำวงดาวพระศุกร์
122
122
122
ระบำไกรลาศสำเริง
86
ตับภุมรินทร์
123
123
124
ย่าวอ
87
ทยอยลาว
124
125
มยุราภิรมย์                          
126
ราตรีประดับดาว
88
สร้อยมยุรา
126
สาลิกาชมเดือน                       
127
โอดจีน
127
ลาวลำปาง 2 ชั้น
89
จีนบีฮูหยิน
127
128
พม่าสามัคคี
128
ลาวเสี่ยงเทียน  (เถา)
90
หมโรงรัตนโกสินทร์
129
130
อาหนู (เถา)
131
แสนคำนึง   (เถา)
91
เพลงพระราชนิพนธ์
132
133
ลาวแพน ( WORD ) (ฟังเพลง )
โสมส่องแสง  (เถา)
92
แสงเทียน
s
นาคบริพัตร
134
สุดสงวน
93
เพลงบายศรีสู่ขวัญ
135
บรเทศ(เถา)  (WORD)
136
ลาวเจ้าสู
137
อาหนู  (เถา)
94
น้อยใจยา                                   
137
 ตาลีกีปัส                                   
137
มอญอ้อยอิ่ง (ซออู้)
138
แขกอาหวัง
95
แสนคำนึง (เถา)  ซออู้
138
แขกต่อยหม้อ (ซออู้)
139
เขมรไทรโยค (ซออู้)              
139
เพลงมอญ (รำ) ซออู้
140
มยุราภิรมย์ (ซออู้)
140
จอมสุรางค์ (ซออู้)
141
สะบัดสะบิ้ง (ซออู้)
141
เพลงสาธุการ                      
142
เพลงช้ารับพระ
143
เพลงเร็วมัดตีนหมู
143
กราวใน 2 ชั้น
144
เชิด (ส่งพระ)
144
ลงสรง (โกนจุก สรงน้ำพระ)
145
พระเจ้าลอยถาด
145
กระท่อมทองกวาว (เถา)
146
ตับภุมรินทร์
146
สุดสงวน (เถา) ด้วง             
147
ทะยอยญวน(เถา) ด้วง       
147
เยี่ยมวิมาน  (ซอด้วง)
148
ตะนาวแปลง
148
จีนขิมเล็ก (เถา)
149
จีนนำทัพ (เถา)
149
ใบ้คลั่ง (เถา)                     
150
เขมรพายเรือ  (เถา)
151
แขกเชิญเจ้า
151
ลาวคำหอม
152
มอญขว้างดาบ  (เถา)
152
โยสลัม  (เถา)
153
จีนรำพัด 2 ชั้น
153
ต้อยตลิ่ง 2 ชั้น
153
นางครวญ (เถา) ซอด้วง
154
สุธากรรแสง  (เถา)
155
มอญร้องไห้
156
สุธากรรแสง
156
ซัดชาตรี
156
เขมรปากท่อ  (เถา)
157
เขมรละออองค์  (เถา)
157
เขมรเลียบนคร (เขมรเขียว)
158
ปฐมดุสิต
159
ทรงพม่า 2 ชั้น
159
ยะวา (เพลงหางเครื่อง)
159
พม่าแปลง
160
ลาวดำเนินทราย                   
160
สาริกาเขมร
160
กระหนบตริงตรอง
161
กันตรึงมาแล้ว
161
ขอใจเป็นทาน
161
เขมรเอวบาง
161
สาวกระทกกี่ (ลาวกระแซ)
161
ตลุงนครศรีธรรมราช
162
เต่าเห่ 2 ชั้น
162
เทพลีลา 3 ชั้น
162
ช้างประสานงา (เถา)
163
แขกเชิญเจ้า
163
ขอมเงิน (เถา) ซออู้
164
แขกมอญบางขุนพรหม (เถา)
165
เขมรละออองค์ (เถา)
166
แขกต่อยหม้อ (เถา)
166
แขกวรเชษฐ์  (เถา)
167
จระเข้หางยาว  (สักวา)
167
พราหมณ์ดีดน้ำเต้า (เถา)
168
จีนขิมเล็ก (เถา)
168
อาหนู  (เถา)
169
จีนเลือกคู่  (เถา)
170
เขมรละออองค์ (เถา) ขลุ่ย
171
171
โหมโรงกราวนอก
172
ตับนก
173
กระแตไต่ไม้(เถา) ซออู้
174
สร้อยเพลง
174
สาวเวียงเหนือ (เถา)
175
พระยาเดิน (เพลงหน้าพาทย์)
176
ถวายพระพร
176
ฟ้อนไต
177
ระบำชาวเขา
177
หมอกมุงเมือง (ฟ้อนที)
178
นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่
178
ฟ้อนผาง
179
ล่องแม่ปิง
179
ฤษีหลงถ้ำ
179
ซอพม่า                               
180
กล่อมนางนอน
180
สร้อยเวียงพิงค์
180
กุหลาบเชียงใหม่
180
ปุ๋มเป้ง
180
แม่ฟ้าหลวง (หอคำ)
181
น้อยใจยา                      
181
ปราสาทไหว
181
กระต่ายลอยคอ
182
ล่องน่านใหญ่
182
มวย  (ฟ้อนเจิง)
182
ผีมดห้อยผ้า
183
รำวงแม่ปิง
183
แหย่งหละปูน
183
ระบำร่ม
184
เพลงขงเบ้ง
184
พลง ร่มฟ้าป่าซาง
184
สันป่าตอง
185
ระบำเก็บใบชา
185
ระบำเชียงแสน
186
หริภูชัย
186
โหมโรงเอื้องเงิน
187
สาวไหม                       
187
มอญดำ(สร้อยเวียงพิงค์)
188
แห่ลาก
188
ปราสาทไหว
188
แห่หละปูน
188
แห่ลำปาง
188
แห่เขมร
188
แห่เวียงกาสา
189
แห่เมือง
189
หริภุญชัย
189
ลาวดวงดอกไม้
190
ฤาษีหลงถ้ำ
190
ป้าวไกว่ใบ
190
ลมพัดชายเขา
191
กล่อมนางนอน
191
แหย่งผีมด
191
ฝ้ายคำ
191
ม่านสามจั้น
192
มวย
192
มอญโยนดาบ
192
มอญรำดาบ
193
มะเทิ่ง
193
เงี้ยว
193
เสเลเมา
193
หมู่เฮาจาวเหนือ
194
ระบำไก่แจ้
194
ระบำร่วมใจ
194
ปี๋ใหม่เมือง
194
ดุกดุ๋ย
195
ควายต๋าย
195
ป้อก๋าหมูน้อย
195
ลอยลมบน
195
ลำปางกลาง
196
รำวงบ่เก่า
196
สาวเครือฟ้า
196
แม่แล้ลำปาง
196
เสียงซอสั่งสาว
197
เด็กปั๊ม
197
จีนใจ๋ยอ
197
รำวงสาวบ้านแต้
197
กุหลาบเวียงพิงค์
198
นิราศเวียงพิงค์
198
เสียงซึงครวญ
198
พระจันทร์เดือนเพ็ญ
199
แอ่วเจียงฮาย
199
สาวเจียงฮาย
199
ไทยดำรำพัน
199
กุหลาบปากซัน
200
นิราศเชียงแสน
200
ยอยศพระลอ
200
201
201
เดือนเพ็ญ
201
แม่พิมพ์ของชาติ
201
กระต่ายลอยคอ
202
จ้าพ่อเซี่ยงไฮ้
202
พัดชา                              
203
ยะวา  
203
มู่ลง                                  
204
เพลงโหมโรงชวา 
204
  ฟังเพลง มอญดูดาว
พิเศษ
 ฟ้อนสาวไหม          
205
ซอแว่นแก้ว
205
ก่ำเบ้อ
205
ฟ้อนวี
206
เพลงอื่อ
206
ลูกกุยเว็ย
206
ลูกกุยจ้า
206
เก๊าห้า
206
เพลงขงเบ้ง
207
เพลงมังกรร่ายรำ
207
เพลงมวย (ไหว้ครู )
207
ซุ้มลาวแพน
208
เพลงจะปุ
208
เพลงละม้าย
208
ซอเงี้ยว (ไทยใหญ่)
209
เขิงเงี้ยว
209
ลาวดวงดอกไม้ (ฟ้อนมาลัย)
209
เพลงนางนาค  (เพลงทำขวัญ)
210
มหาฤกษ์ (เพลงทำขวัญ)
210
มหากาล (เพลงทำขวัญ)
210
สังข์น้อย (เพลงทำขวัญ)
210
มหาชัย (เพลงทำขวัญ)
211
ดอกไม้ไทร (เพลงทำขวัญ)
211
ดอกไม้ไพร (เพลงทำขวัญ)
211
พัดชา (เพลงทำขวัญ)
211
บ้าบ่น (เพลงทำขวัญ)
212
คู่บ้าบ่น (เพลงทำขวัญ)
212
เคียงบ้าบ่น (เพลงทำขวัญ)
212
ราวรำ (เพลงทำขวัญ)
212
ต้นกราวรำ1 (เพลงทำขวัญ)
212
ต้นกราวรำ 2 (เพลงทำขวัญ)
212
พระลอเลื่อน
213
โหมโรงเทิด ส.ธ.
213
ทองย่อน       
214
ทองย่อน  
215
ม้ารำ   
216
ม้าสะกัดกีบ
216
ม้าย่อง
216
ฟังเพลง อัศวลีลา (ม้าย่อง)
ฟังเพลงสาธุการ และเพลงพิธี
 เพลงเร็ว
217
218
หกบท  สร้อยลำปาง
220
ระเบียบงานศิลปหัตถกรรม  
            ระเบียบงานศิลปหัตถกรรม  
   
    (คลิ๊กที่นี่) มีเนื้อเพลงด้วย  
               
               
               
               
ดาวน์โหลดเพลงไทยเดิม
    ไฟล์ WORD          
     
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 เพลงไทยเดิม ชุดที่ 15
.
 เพลงไทยเดิม ชุดที่ 16
.
               
   ดาวน์โหลดไฟล์มีเดีย
  ไฟล์.DAT          
  1.รำแม่บทเล็ก   (คลิ๊กดาวน์โหลด )     2. รำสีนวลออกเพลงเร็ว-ลา     3. รำสีนวลออกวรเชษฐ์     4. รำสีนวลออกอาหนู  
  5. ระบำกฤดาภินิหาร     6. ฟ้อนลาวดวงเดือน     7. ระบำดาวดึงส์      
  
             
โน้ตเพลงเร็ว  (คลิ๊กดาวน์โหลด )  
    เพลงกราวกีฬา      
               
          .........................................................  
     ชมการเดี่ยวซอด้วง  เพลงเชิดนอก  โดยครูวรยศ  ศุขสายชล   (คลิ๊กที่นี่ครับ)
 
ชมการเดี่ยวซอด้วง  เพลงแขกมอญ  โดยครูวรยศ  ศุขสายชล (คลิ๊กที่นี่ครับ)
 
     ชมการเดี่ยวซอด้วง  เพลงพญาโศก  โดยครูวรยศ  ศุขสายชล   (คลิ๊กที่นี่ครับ)
     
               
ค้นหาคำ   ข้อความ  ชื่อเพลง...........     พิมพ์ค้นครับ

Google
  www.sopon.ac.th/sema_web/

 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดนตรีไทยเดิม  
   เครื่องประกอบจังหวะ 2   เพลงไทยทำนองเพลงไทยเดิม   เว็บที่จำหน่าย CD เพลงไทยเดิม  
   
         
การดาวน์โหลด    
 
 
.
วิธีการดาวน์โหลดเพลงในเว็บลิงค์    
.
 
   
   
.
.
   
เชิญรับฟังเพลง WEBLINK    
     
www.esantai.com
.
.
http://thaimusic.li.mahidol.ac.th
 

ฟังเพลงไทยเดิม
http://writer.dek-d.com

.
.
.
.
           28 ตค.53    ผมได้ทำ LINK ไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆเพื่อให้เปิดฟังเพลง  และโหลดเพลง  ผมขอขอบคุณเว็บไซต์ต่าง ๆที่ให้อนุเคราะห์ และบางเพลงที่โหลด  ผมไม่ทราบผู้แต่งและผู้บรรเลง
 
  จึงมิได้กล่าวนาม   ต้องขออภัยและขอขอบคุณมา  ณ ที่นี้    
 
 

    โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ. วัดเพลง จ.ราชบุรี (หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน )               http://www.sopon.ac.th/             


หน้าหลัก เว็บไซต์ครูเสมา ศิริอำพันธ์  
  http://www.sopon.ac.th/sema_web/index.html
***  Update   เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2556   
    ครูเสมา   ศิริอำพันธ์  Tel  0861685629      
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
  ต.วัดเพลง  อ.วัดเพลง   จ.ราชบุรี    Tel 032 399226
ได้รวบรวมโน้ตเพลงไทยเดิม เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานเพลงไทยเดิม 

               ( ถ้าข้อมูลหรือโน้ตดนตรีไทย  เพลงใดผิดพลาด  กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย)

Website counter