ชุดที่  97

 สารบัญ  
ǡ ()

 

 
                           สารบัญ                             
ชุดที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
............... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
  91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
  116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 332 133 134 135 136 137 138 139 140
 
ǡ ()

 

 

I

 


ŷ

Ŵ
ŷ
ŷ
ū
ŷ


-

Ŵ
ū
ū
ô
ô
ū
ū


ô
ū

ŷ
ô
ū
-ô
ū


ô

Ŵ
ô

ôū
Ŵ
ô

ô

ô
Ŵ

ô
ô
Ŵ

ô

Ŵ
Ŵ

ô
ô
ū

-

II

 


ÿ

ū

ÿ


ŷ

ô
ū
ŷ


ô
ū
ŷ

ô
ū
ô


ū
ô
ë
ū
ū
ô
ū


ôô

ô

ô
ôū
Ŵ
ū
ô
ôū
Ŵ
-


ū
Ŵ
ô

ū
Ŵ
ū


ūū

-

 

 

ͧ

I

 

ū

ū

Ŵ
ô
Ŵ
ô

ū

ÿ

ô
ū
ô
ŷ

Ŵ

Ŵ
ô

ū
Ŵ
ū
ū

II

 


ū

ū


ô

ô


ŷ

ŷ
ŷ

ŷ

ū
ū
ū
ū

ū
ô
ū
ū

ū

ū
ô

 

 

I

 Ŵ
Ŵ

ū
ū

ū


-

ū
ô

ô
-

II

 


- - -
- - -

ū
ū

ū
ū

ô
ô


-


ū


-

  Link สารบัญ  

   ***  Update   เมื่อวันที่   22 เมษายน 2552         อาจารย์เสมา   ศิริอำพันธ์   โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
                ต.วัดเพลง    อ.วัดเพลง   จ.ราชบุรี       Tel     0861685629    

               ( ถ้าข้อมูลหรือโน้ตดนตรีไทย  เพลงใดผิดพลาด  กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย)