ขนาดสนามการแข่งขันฟุตบอล  7  คน
 
 
                                                                                              จัดทำโดย  ครูเสมา  ศิริอำพันธ์       http://www.sopon.ac.th/sopon/sema_web/index.html        โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  www.sopon.ac.th
 
 
 
     
     

    

 


กล่องข้อความ: 25 ม.กล่องข้อความ: 12 ม.กล่องข้อความ: ขนาดประตู 2 54 ม.
กล่องข้อความ: 40 ม.