ขว้างจักร

 

Homeผู้จัดทำความเป็นมาของกรีฑาความหมายของกรีฑา

 

                   

กติกาประเภทลู่ 
ทุ่มน้ำหนัก 
ขว้างจักร 
กระโดดสูง 

 

 

 

 

 ขว้างจักร

กติกา

1. น้ำหนักจักร หญิง หนัก 1 ก.ก.  ชาย หนัก  2  ก.ก.

2. ต้องขว้างในวงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  2.50 ม.

3. การประลองที่ใช้ได้จักรต้องตกในเซคเตอร์ 45 องศา

4. ต้องไม่ออกจากวงกลมจนกว่าจักรจะตกถึงพื้น

5. เมื่อจักรตกถึงพื้นแล้ว  จะออกจากวงกลม  ต้องออกทางด้านหลังของวงกลม

6. ห้ามใช้เทปพันนิ้วมือ  หรือรัดเข้าด้วยกัน  ยกเว้นกรณีนิ้วเป็นแผล

7. ไม่อนุญาตให้ใช้ถุงมือ

ต่อไป  กระโดดสูงครับ

 

 

 

 

 

จัดทำโดยนายเสมา  ศิริอำพันธ์
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี  70170

Copyright (c) 2004  @ Sema.si    All rights reserved.