ประวัติกรีฑาในไทย

 

Homeผู้จัดทำความเป็นมาของกรีฑาความหมายของกรีฑา

 

กรีฑาสมัยโบราณ 
โอลิมปิคสมัยใหม่ 
ประวัติกรีฑาในไทย 

 

 

 

  ประวัติของกรีฑาในประเทศไทย

        ประเทศไทยได้จัดให้มีการแข่งขันกรีฑานักเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกในปี  พ.ศ. 2440  โดยจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดการแข่งขันและทอดพระเนตรการแข่งขัน   การแข่งขันในครั้งนั้นได้รับความสนใจจากนักเรียนและประชาชนโดยทั่วไป จึงได้จัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปีตลอดมา  จนปี พ.ศ. 2476กระทรวงธรรมการ(กระทรวงศึกษาธิการ ในปัจจุบัน) ได้ตั้งกรมพลศึกษาขึ้นมีหน้าที่ส่งเสริมและรับผิดชอบเกี่ยวกับกีฬาและกรีฑาและจัดการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ขึ้น

        การแข่งขันกรีฑานักเรียนครั้งแรกจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงต่อมาได้ย้ายไปแข่งขันที่สนามโรงเลี้ยงเด็ก มีการแสดงผลงานด้านการฝีมือของนักเรียนโดยทั่วไป จากนั้นได้ย้ายไปแข่งขันที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในปัจจุบัน  และมีการเพิ่มกิจกรรมการแข่งขันมากมาย เช่น การแสดงกายบริหาร  ชักเย่อ  วิ่งวิบาก ปิดตาหาหาง ฯลฯ   จนในปี พ.ศ. 2484 ได้ย้ายสถานที่มาแข่งขันที่บริเวณสนามกรีฑาแห่งชาติของกรมพลศึกษาสืบมาจนทุกวันนี้

        จนในปี พ.ศ. 2504  ได้จัดตั้งองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย  หรือ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท. ) โดยมีหน้าที่รับผิดชอบและส่งเสริมการแข่งขันทั้งทางด้านกีฬาและกรีฑาของประชาชนตลอดมา

ไปความหมายของกรีฑา

 

 

 

 

จัดทำโดยนายเสมา  ศิริอำพันธ์
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี  70170

Copyright (c) 2004  @ Sema.si    All rights reserved.