ความเป็นมาของกรีฑา

 

Homeผู้จัดทำความเป็นมาของกรีฑาความหมายของกรีฑา

 

 

กรีฑาสมัยโบราณ 
โอลิมปิคสมัยใหม่ 
ประวัติกรีฑาในไทย 

 

 ประวัติและความเป็นมาของกรีฑา

       สมัยมนุษย์ชาวถ้ำ  กรีฑาเป็นกีฬาที่เก่าแก่ที่สุด ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับมนุษย์เพราะในสมัยดึกดำบรรพ์มนุษย์ไม่รู้จักการทำมาหากิน การเพาะปลูกพืช ไม่รู้จักการสร้างที่พัก  ตลอดจนการสร้างเครื่องนุ่งห่ม  ในสมัยก่อนต้องต่อสู้กับธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหว,ภูเขาไฟระเบิด และความดุร้ายของสัตว์ป่าต่าง ๆ ตลอดจนต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตให้อยู่รอด   มีที่อยู่อาศัยเพียงแห่งเดียวคือถ้ำ มนุษย์พวกนี้ดำรงชีพด้วยวิชากรีฑา คือต้องป้องกันตนเองจากสัตว์ร้ายบางครั้งต้องวิ่งหนี   รวมทั้งการไล่จับสัตว์มาเป็นอาหารหรือการต่อสู้ระหว่างเผ่าพันธ์  บ้างครั้งต้องกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง  การกระโดดข้ามลำธาร  หรือถ้าลำคลองกว้างเกินไปต้องใช้ไม้ค้ำโหนตัวข้ามไปหรือการกระโดดเหยียบก้อนหินกลางลำธาร การใช้อาวุธคือหอกแหลนหลาวพุ่งสัตว์หรือการเอาก้อนหินทุ่มสัตว์หรือขว้าง

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดยนายเสมา  ศิริอำพันธ์
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี  70170

Copyright (c) 2004  @ Sema.si    All rights reserved.