พยาบาลข้อเคล็ด-เคลื่อน
Homeประวัติประเภทการบาดเจ็บตะคริวข้อเคล็ดกระดูกหัก

 

 

 

    การปฐมพยาบาลข้อแพลง,ข้อเคล็ด ,ข้อเคลื่อน  .

         มีหลักการปฐมพยาบาล    ซึ่งสรุปเป็นตัวย่อว่า  ได้ 4 ข้อ  R   I   C  E  ซึ่งวัตถุประสงค์คือ ต้องการลดปริมาณเลือดที่จะมาเลี้ยงบริเวณที่บาดเจ็บ     หลัก 4 ข้อ มีดังนี้

1.    R = Rest      คือการพักเฉยๆ หยุดการเคลื่อนไหว เพื่อป้องกันการบาดเจ็บซ้ำอีก แล้วยังลดการไหลเวียนของเลือดบริเวณที่บาดเจ็บด้วย

2.    I = Ice    คือการใช้ถุงน้ำแข็ง หรือน้ำเย็นประคบ เพื่อลดการไหลเวียนของเลือดมายังบริเวณที่บาดเจ็บ เพราะความเย็นทำให้เส้นเลือดหดตัว ทำให้ลดการบวม การห้อเลือด การฟกช้ำ   ( ในการเล่นกีฬาซึ่งยังต้องแข่งขันอยู่  สามารถลดความเจ็บปวดด้วยการใช้  Ethyl  Choride  Spray   ฉีดพ่น  นานครั้งละ 15-30 นาที  

3.    C = Compression    คือการใช้ผ้ายืดพันเคล็ด หรือจะใช้ผ้ายืดสำเร็จรูปก็ได้ เพื่อเป็นการพยุงให้ข้อเท้าอยู่เฉยๆ หรือ ถืงแม้จะเคลื่อนไหว ก็ช่วยผ่อนแรงได้

4.     E = Elevation     คือ การยกส่วนที่บาดเจ็บให้สูงไว้ เพื่อลดการไหลเวียนของเลือด เพิ่มการไหลของเลือดออกจากบริเวณที่บาดเจ็บได้เร็วยิ่งขึ้น

หลังจากผ่านไป 24   ชั่วโมง  แล้วจึงจะเปลี่ยนการดูแลใหม่ โดยใช้น้ำอุ่นประคบ เดินช้าๆ แต่ยังคงพันด้วยผ้ายืดเพื่อเป็นการพยุงข้อ ให้ทำงานน้อยลง ในขณะเดียวกัน การเดินช้าๆ ประคบน้ำอุ่นจะเป็นการฟื้นฟู ให้เลือดไหลเวียนมาซ่อมแซม และเป็นการยึดข้อ ป้องกันการยึดติดของข้อ

 

 

 

จัดทำโดยนายเสมา  ศิริอำพันธ์

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

Copyright(c)2005 Mr.Sema.si  All right reserved

Web Design Factory
Free Web Counters