หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   ชื่อหน่วย  เติบโตตามวัย
 
 
หน้า 6-1
 
 

การประเมินภาวะโภชนาการด้วยตนเอง

 การประเมินสุขภาพตนเอง ว่าได้รับอาหารมากหรือนัอยไปหรือไม่
มีวิธีคิดง่าย ๆ ได้ดังนี้
การหาค่าดัชนีมวลกาย ( Body Mass Index ) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า “ BMI “                    
ค่าดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว (กิโลกรัม )
                    ตัวอย่าง             75 ก.ก.           
                                ส่วนสูง ( เมตร) 2                                                     2.89 เมตร
เช่น  นาย ก. มีความสูง 170 ซม.  มีน้ำหนัก  75  กิโลกรัม    ยากทราบว่าเขามีค่าดัชนีมวลกายเท่าใด
วิธีการ    หาค่า(ส่วนสูง ( เมตร) 2 )  เอาความสูงเป็นเมตร   เท่ากับ 1.70 ม. คูณ  1.70  ม.
ผลลัพท์เท่ากับ  2.89   เขามีน้ำหนักตัว  75 กิโลกรัม   หารด้วย 2.89  ผลลัพท์เท่ากับ  25.95 
เปรียบเทียบค่า       จะอยู่ในช่วงน้ำหนักตัวเกิน  25.0 – 29.9          

ค่า BMI (กก./ม2)
 
ค่าปกติ       
   18.5 - 24.9
 
น้ำหนักตัวเกิน 
    25.0 - 29.9
 
อ้วน  
     30.0 - 39.9
 
 โรคอ้วน ( เกิดโรค ) 
>  40

                    ตารางค่าดัชนีมวลกาย ( Body Mass Index )

ความสูง
(ซ.ม.)

ปกติ
( 18.5-25 กก / ม2)

น้ำหนักตัวเกิน
( 26 – 29 กก/ ม2)

อ้วน
( 30-40 กก / ม2)

140

36 -49    ก.ก.

51 - 57    ก.ก.

59 – 78   ก.ก.

142

37 - 50

52 - 60

61 – 81

144

38 - 52

54 - 60

62 – 83

146

39 -53

55 - 62

64 – 85

148

41 - 55

57 - 54

66 – 88

150

42 - 56

59 - 65

68 – 90

152

43 - 58

60 - 67

69 – 92

154

44 - 59

62 - 69

71 – 95

156

45 - 60

63 - 71

73 – 97

158

46 – 62

65 – 72

75 – 100

160

47 – 64

67 – 74

77 – 102

162

49 – 66

68 – 76

79 – 105

164

50 – 67

70 – 78

80 – 108

166

51 – 69

72 – 80

83 – 110

168

52 – 71

73 – 82

85 – 113

170
53 - 72
75 – 83
87 - 116
172
54 - 73
76 - 84
89 - 117
174
55 - 74
78 - 85 
90 - 118

176

57 - 76

79 - 87

101 - 120

ขนาดของรอบเอวโดยวัดที่ระดับสะดือ
เพศ              เริ่มอ้วน                                   อ้วนมาก

ชาย              > 94 ซ .ม .( 37 นิ้ว )                 > 102 ซ .ม. ( 40 นิ้ว )

หญิง             > 80 ซ .ม . ( 32 นิ้ว )                > 88 ซ . ม. ( 35 นิ้ว )

ถ้าพบว่าค่าดัชนีมวลกายสูงกว่ามาตรฐาน หมายถึงอ้วนไปต้องแก้ไขโดย
  1. ลดปริมาณอาหารพวก ข้าว แป้ง น้ำตาล และไขมัน เช่น ขนมหวาน และอาหารทอดต่าง ๆ
  2. เลือกกินเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำ เช่น ปลา
  3. หากกินอาหารปกติ 3 มื้อ ระหว่างมือควรงดอาหารว่าง
  4.อย่านั่งหรือนอนทันทีหลังกินอาหารโดยเฉพาะมื้อเย็น
  5.ออกกำลังกายให้พอเหมาะกับวัย

ถ้าดัชนีมวลกายต่ำกว่ามาตรฐาน หมายถึงผอมไป  วิธีแก้คือ เพิ่มปริมาณอาหาร   ออกกำลังกาย

 
 
โปรแกรมคำนวณดัชนีมวลกาย โปรแกรมคำนวณดัชนีมวลกาย คำนวณน้ำหนัก