วิชาสุขศึกษา  ชั้น ม. 2    
   
คำนำ
   
               เนื้อหาในการจัดการเรียนรู้  แบ่งออกเป็น 14  หน่วยการเรียน  เพื่อนักเรียนสะดวกในการเรียบเรียงและจดจำเนื้อหา (ชื่อหน่วยเหล่านี้ เป็นชื่อที่ผู้เรียบเรียงหนังสือตั้งขึ้นมา  ซึ่งหนังสือนี้  โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ซื้อแจกนักเรียน)    
   
   
   
อธิบายเพิ่มเติม
หน่วย
การเรียนรู้
ชื่อหน่วย 
สาระมาตรฐานการเรียนรู้
หน่วย
การเรียนรู้
1
เติบโตตามวัย
สาระที่ 1  มาตรฐาน  พ 1.1  ตัวชี้วัดที่ 1,2         ( คลิ๊กดู )
2
วัยรุ่น  วัยวุ่น
สาระที่ 1  มาตรฐาน  พ 1.1  ตัวชี้วัดที่ 1,2     ( คลิ๊กดู )
3
เพศพิศวง
สาระที่ 2   มาตรฐาน  พ 2.1  ตัวชี้วัดที่ 1     ( คลิ๊กดู )
4
หญิงชายเท่าเทียมกัน
สาระที่ 2   มาตรฐาน  พ 2.1  ตัวชี้วัดที่ 2     ( คลิ๊กดู )
5
ปลอดภัยไว้ก่อน
สาระที่ 2   มาตรฐาน  พ 2.1  ตัวชี้วัดที่ 3     ( คลิ๊กดู )
6
บริการดี  ชีวิตดี  มีคุณภาพ
สาระที่ 4   มาตรฐาน  พ 4.1  ตัวชี้วัดที่ 1     ( คลิ๊กดู )
7
สุขภาพดีกับเทคโนโลยี่
สาระที่ 4   มาตรฐาน  พ 4.1  ตัวชี้วัดที่ 2,3     ( คลิ๊กดู )
8
จิตดี  ชีวีเป็นสุข
สาระที่ 4   มาตรฐาน  พ 4.1  ตัวชี้วัดที่ 5     ( คลิ๊กดู )
9
อารมณ์ดี  ไม่มีเครียด
สาระที่ 4   มาตรฐาน  พ 4.1  ตัวชี้วัดที่ 6     ( คลิ๊กดู )
10
สมดุลกายจิต  ชีวิตพอเพียง
สาระที่ 4   มาตรฐาน  พ 4.1  ตัวชี้วัดที่ 4     ( คลิ๊กดู )
11
อย่าริ  อย่าลอง  อย่าเสพ
สาระที่ 5   มาตรฐาน  พ 5.1  ตัวชี้วัดที่ 1     ( คลิ๊กดู )
12
ลดความเสี่ยง สาระที่ 5   มาตรฐาน  พ 5.1  ตัวชี้วัดที่ 2     ( คลิ๊กดู )
13
หลีกเลี่ยงอันตราย สาระที่ 5   มาตรฐาน  พ 5.1  ตัวชี้วัดที่ 3     ( คลิ๊กดู )
14
ทดสอบความพร้อม สาระที่ 4   มาตรฐาน  พ 4.1  ตัวชี้วัดที่ 7     ( คลิ๊กดู )
.
   
   
คำนำ
   
   
ต่อไป   >>>   ศึกษา  หน่วยการเรียนที่ 1  ชื่อ ทน่วย  เติบโตตามวัย       >>>   NEXT  >>>
   
   
 
   
   
หน้าหลัก ปก จุดมุ่งหมาย สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระ มาตรฐาน และตัวชี้วัด คำนำ และชื่อหน่วยการเรียน
   
   
หน่วยการเรียนที่ 5
หน่วยการเรียนที่ 13