วิชาสุขศึกษา ชั้น ม. 1  
  หน้า 11  
 
หน้าหลัก ปก หน้าบทแรก 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
  ระบบต่อมไร้ท่อ   endocrine  อ่านว่า    เอ็น  เดอ  คริน  
 
ก่อนเรียนให้นักเรียน ดู  VEDIO เรื่อง ต่อมไร้ท่อ  (คลิ๊กดู)   
ภาพเสริมจากการดู VEDIO
 
 
 
 
ภาพประกอบเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้า11
หน้าหลัก ปก หน้าบทแรก 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22