คำกลอนสุนทรภู่ หน้า 12
 

สุภาษิตสอนหญิง

 .....(อย่าชิงสุกก่อนห่าม)

จงรักนวลสงวนนามห้ามใจไว้
อย่าหลงใหลจำคำที่พร่ำสอน

คิดถึงหน้าบิดาและมารดร
อย่ารีบร้อนเร็วนักมักไม่ดี

เมื่อสุกงอมหอมหวานจึงควรหล่น
อยู่กับต้นอย่าให้พรากไปจากที่

อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี
เมื่อบุญมีคงจะมาอย่าปรารมภ์

อย่าคิดเลยคู่เชยคงหาได้
อุตส่าห์ทำลำไพ่เก็บประสม

อย่าเกียจคร้านงานสตรีจงนิยม
จะอุดมสินทรัพย์ไม่อับจน....

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
next 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13