หน้าหลัก เว็บไซต์ มศว พลศึกษา รุ่น 7  WWW.  PE 204.COM เว็บย่อย   PE 204
  พระพลบดี     พ่อของชาวพลศึกษา
     พระพลบดี    เจ้าแห่งพละกำลัง  รูปเป็นพระอินทร์  มีนามเรียกเฉพาะว่า " พระพลบดี"
                                  ทรงช้างเอราวัณ 3 เศียร    หัตถ์ถือวชิราวุธ และศาสตราวุธ
   
.
พระพลบดี  องค์นี้อยู่ที่หน้าอาคาร มศว  พลศึกษา (เดิม) อยู่ใกล้สนามศุภชลาศัย  ปัจจุบันอาคารนี้ได้คืนให้กับ ม.จุฬาลงกรณ์ แล้ว และป้าย มศว.พลศึกษา ถูกปลดลง  เปลี่ยนชื่อตึกใหม่เป็นชื่อ   จุฬาพัฒน์  ๗          ( ถ่ายเมื่อ  ตค. 2555 )
พระพลบดี ที่สนามศุภชลาสัย
สัญลักษณ์ด้านหลังเป็นสามห่วง  เขียว  ขาว  เหลือง
.
.
พระพลบดี  ทีกลุ่มศิษย์เก่า  มศว  พลศึกษา รุ่น 7 ( พ.ศ. 2520 - 2524 ) ชื่อเรียกรุ่น  PE 204  ได้อัญเชิญไว้บูชาในการชุมนุมรุ่นทุกครั้ง
.
.
ภาพวาดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ     สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  ทรงเขียนภาพ
พระพลบดี  ที่ทำเป็นเครื่องลาง สำหรับห้อยคอ
'
พระพลบดี  ภาพนี้โหลดจากเว็บ jongjitkunsa.multiply.com/photo/album/ 
พระพลบดี
          ก่อนจะกล่าวถึงพระพลบดี ขอกล่าวถึงช้างเอราวัณเป็นอันดับแรก เนื่องจาก อธิบดีกรม         พลศึกษา คนแรกคือ นอ.หลวงศุภชลาศัย  เป็นทหารเรือจึงได้นำเอาช้างเอราวัณที่มีอยู่ใน ตราราชวัลลภ และหมายถึงประเทศไทยมาใช้ในตราของกรมพลศึกษา
        พระพลบดีเป็นนามของพระอินทร์ ในความหมายว่า เทพผู้เป็นราชาแห่งพละ ๕  ซึ่งได้แก่กำลังหรือพลัง ๕ ข้อ มีชื่อเช่นเดียวกันกับอินทรีย์ ๕ คือ ๑ สัทธาพละ กำลังคือศรัทธา ๒ วิริยะพละ กำลังคือวิริยะความเพียร ๓ สติพละ กำลังคือสติ ๔ สมาธิพละ กำลังคือสมาธิ ๕ ปัญญาพละ กำลังคือปัญญา  

          พระอินทร์เป็นชื่อเทวราชผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และชั้น      จาตุมมหาราชหรือผู้เป็นใหญ่ในเทวโลก เทวโลกมี ๖ ชั้น รู้กันทั่วไปว่า สวรรค์เป็นภูมิหรือกำเนิด       อันสมบูรณ์เพียบพร้อมไปด้วยความผาสุก  ทุก ๆสิ่งล้วนชวนให้เพลิดเพลินเจริญใจทั้งนั้น ดังมี    คำเปรียบเทียบสิ่งสวยงามว่าเหมือนกับชาวสวรรค์เปรียบหญิงงามว่าเหมือนเทพธิดา ชายงามว่าเหมือนเทพบุตร บ้านเมืองสะอาดสวยงามว่าเหมือนเมืองสวรรค์ เป็นต้น พระอินทร์กับเทพสหจรรวม ๓๓ องค์ เป็นผู้ปกครองเทวโลกชั้นนี้ซึ่งมีเวชยันตปราสาท   มีสุธรรมสภา มีสวนนันทวัน มีสวนจิตรลดามี     สุนันทาโบกขรณี ล้วนแต่น่ารื่นรมย์ทั้งนี้เกิดขึ้นเพราะบุญญานุภาพของพระอินทร์ พระนามที่หมายถึง      พระอินทร์มีมากถึง ๒๗ พระนาม พระนามเหล่านี้ล้วนเป็นเนรมิตตกนามไม่มีใครตั้งให้ เกิดขึ้นตามคุณสมบัติแต่พระนามที่รู้จักกันโดยมากคือ พระอินทร์ ท้าวสักกเทวราช ท้าวมฆวะท้าวปุรินททะ       ท้าววาสวะ ท้าวสหัสสักขะ ท้าวสุชัมบดี ท้าวเทวานมินทะเป็นต้น พระอินทร์ มีม้าสินธพเป็นม้านิรมิตสำหรับเทียมเวชยันตราชรถมาตลิเทพบุตรเป็นสารถี    ส่วนช้างของพระอินทร์นั้นชื่อว่า เอราวัณ

             
  เอราวัณเป็นช้างจำแลง คือ เทพบุตร ชื่อว่า เอราวัณจำแลงเป็นช้างทรง       ในเวลาพระอินทร์และเทพสหจรเสด็จประพาสอุทยานเอราวัณเทพบุตรจะนิรมิตกายเป็นช้างใหญ่ประมาณ ๑๕๐ โยชน์ มีกระพอง ๓๓ กระพอง แต่ละกระพองวัดโดยรอบประมาณ ๓ คาวุต วัดผ่าศูนย์กลางกึ่งโยชน์ในท่ามกลางกระพองทั้งหมด จะมีกระพองหนึ่งประมาณ ๓๐ โยชน์ ชื่อสุทัศนะเป็นที่ประทับของพระอินทร์ บนกระพองเหล่านั้นมีรัตนมณฑปประมาณ ๑๒ โยชน์ในระหว่างกระพองเหล่านั้นประดับด้วยธงแก้ว ๗ ประการ สูงธงละ ๑ โยชน์ มีบัลลังก์แก้วมณีประมาณ ๑ โยชน์สำหรับพระอินทร์ซึ่งมีอยู่ในท่ามกลางรัตนมณฑปกระพองอื่นนอกจากนี้มีรัตนบัลลังก์ประจำสำหรับเทพสหจรเหล่านั้นกระพองหนึ่ง ๆ มีงากระพองละ ๗ งา งาหนึ่ง ๆ ยาว ๕๐ โยชน์แต่ละงามีสระโบกขรณี ๗ สระ แต่ละสระโบกขรณีมีกอปทุม ๗ กอแต่ละกอมีดอกปทุม ๗ ดอก แต่ละดอกมีเทพอัปสรฟ้อนรำอยู่ ๗ นางทั้งนี้เกิดขึ้นด้วยการนิรมิตของเอราวัณเทพบุตร
คาถาบูชาพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
วัดเทวราชกุญชร (นะโม ๓ จบ)

เอราวะโณ นามะ   เทวะราชะกุญชะโร
มะหาเตโช    โหติ    มะหายะโส
มะหัพพะโล   มะหิทธิโก   มะเหสักโข
อิมินา สักกาเรนะ ตัง เอราวะณัง นามะ
เทวะราชะกุญชะรัง ปูเชมิ ฯ


อธิษฐานขอพรเอราวะณัสสะ นามะ เทวะราชะกุญชะรัสสะ
อานุภาเวนะ สัพพะสิทธิ ภะวะตุ เม ฯ
ด้วยอานุภาพของพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
ขอความสำเร็จทุกประการ จงมีแก่ข้าพเจ้าฯ

คาถาของชาวพลศึกษา

กยิรา  เจ  กยิรา  เถนัง    ทำอะไร  ทำจริงหากจะสวดเป็นคาถา ควรจะเป็น
                        
( นะโม ๓ จบ )
กยิรา เจ   กยิรา  เถนัง
กยิรา เจ   กยิรา  เถนัง
กยิรา เจ   กยิรา  เถนัง
หมายเหตุ    ข้อมูลเนื้อหาบางส่วน   ค้นมาจากเว็บเป็นไฟล์word  จึงไม่มีชื่อเว็บ  ผู้จัดทำขออภัยที่มิได้กล่าวถึงและขอขอบคุณมา  ณ ที่นี้
 


ผู้จัดทำ  ครูเสมา  ศิริอำพันธ์ (เหมา)  ศิษย์เก่า มศว.พลศึกษา     รุ่นที่ 7
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ผู้ดูแลและจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์   ติดต่อ  semasiriampan@hotmail.com        TEL 086-1685629