ภาพและคลิปอาร์ต
สารบัญภาพ  หน้า 2  
สุขศึกษา และพลศึกษา
สุขศึกษา  ชุดที่ 1
สุขศึกษา  ชุดที่ 2
สุขศึกษา  ชุดที่ 3
สุขศึกษา  ชุดที่ 4
สุขศึกษา  ชุดที่ 5
สุขศึกษา  ชุดที่ 6
           
สุขศึกษา  ชุดที่ 7
สุขศึกษา (โรคปอด)
สุขศึกษา (ฝาแฝด)
กายวิภาค
กระดูก
กล้ามเนื้อ
สุขศึกษา  ชุดที่ 8
คลิปอาร์ตกีฬา 1
คลิปอาร์ตกีฬา 2
animation ภาพเคลื่อนไหว
แอนนิเมชั่น 1
แอนนิเมชั่น 2
แอนนิเมชั่น 3
แอนนิเมชั่น 4
แอนนิเมชั่น 5
แบคกาน์วเคลื่อนไหว
คลิปอาร์ต เคลื่อนไหว
     
     
 
ภาพดอกไม้ - ต้นไม้ 
ดอกไม้ wallpaper
การจัดดอกไม้
กล้วยไม้ 1
กล้วยไม้ 2
กล้วยไม้ 3
 สัตว์ต่าง ๆ    
นก
แมว - หมา
ปลาทะเล
สัตว์ 1
สัตว์รวมชนิด
ปลาและวัตว์ทะเล
ภาพสวยงาม
ลวดลายไทย(มุม-กรอบ)
ลวดลาย
มุมภาพ
ลวดลาย
ภาพธรรมชาติ  ทิวทัศน์
คลิ๊กที่นี่
คลิปอาร์ต
ภาพคลิปอาร์ต 1
ภาพคลิปอาร์ต 2
ภาพคลิปอาร์ต 3
อาหาร  ผลไม้  ขนม
สารบัญภาพ หน้า 1 2  
 
ผู้จัดทำ  ครูเสมา  ศิริอำพันธ์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ผู้ดูแลระบบอินเทอร์เนตและจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์   ติดต่อ   sm9299sr@hotmail.com       TEL 086-1685629