โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี    http://www.sopon.ac.th/

เอกสารประกอบการเรียนการสอน  วิชากรีฑา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 5 เล่ม
กรีฑา  เล่มที่ 1
จำนวน 3 ตอน
สารบัญ เล่มที่ 1
 
ประวัติกรีฑาสมัยโบราณ
สารบัญ   << ( คลิ๊กที่นี่)  
ประวัติกรีฑาในไทย   ประเภทของกรีฑา
ตอนที่ 2 ประวัติกรีฑาในไทย  
.
กรีฑา  เล่มที่ 2
จำนวน 2 ตอน
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
 
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 
.
กรีฑา  เล่มที่ 3
จำนวน 2 ตอน
การเริมต้นออกวิ่ง
 
การวิ่งผ่านเส้นชัย
สารบัญ และตอนที่ 1
การเริ่มต้นออกวิ่ง
 
( คลิ๊กด้านบนนี้)
 
.
กรีฑา  เล่มที่ 4
จำนวน 3 ตอน
การวิ่งระยะสั้น
ตอนที่ 1 การวิ่งระยะสั้น

วิ่งผลัด
 
การวิ่งข้ามรั้ว
ตอนที่ 2  การวิ่งผลัด  
.
กรีฑา  เล่มที่ 5
จำนวน 5 ตอน
สารบัญครับ    
สารบัญเล่ม 5      
กระโดดสูง
 
ทุ่มน้ำหนัก
 
ขว้างจักร
 
การพุ่งแหลน
ตอนที่ 4 การขว้างจักร  
.
เอกสารประกอบการเรียน..การทุ่มน้ำหนัก คลิ๊กโหลดที่นี่    
ตัวอย่างแผนกรีฑา..การทุ่มน้ำหนัก คลิ๊กโหลดที่นี่ เอกสารประกอบการเรียน..การทุ่มน้ำหนัก คลิ๊กโหลดที่นี่
.