โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี    http://www.sopon.ac.th/

เอกสารประกอบการเรียนการสอน  วิชากรีฑา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 5 เล่ม
 
กรีฑา  เล่มที่ 1
จำนวน 3 ตอน
 
สารบัญ (คลิ๊กที่นี่)  
 
ตอนที่ 2 ประวัติกรีฑาในไทย  
.
กรีฑา  เล่มที่ 2
จำนวน 2 ตอน
 
 
.
กรีฑา  เล่มที่ 3
จำนวน 2 ตอน
 
สารบัญ และตอนที่ 1
การเริ่มต้นออกวิ่ง
 
.
กรีฑา  เล่มที่ 4
จำนวน 3 ตอน
ตอนที่ 1 การวิ่งระยะสั้น

 
ตอนที่ 2  การวิ่งผลัด  
.
กรีฑา  เล่มที่ 5
จำนวน 5 ตอน
สารบัญครับ    
สารบัญเล่ม 5      
 
 
 
ตอนที่ 4 การขว้างจักร  
.
.