ความสว่างของดาวฤกษ์

 

Homeผู้จัดทำความหมายดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ความสว่างของดาวฤกษ์

 

 

ผู้จัดทำ 
ความหมายดาวฤกษ์ 
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ 
ความสว่างของดาวฤกษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสว่างของดาวฤกษ์

             ความสว่างของดาวฤกษ์บอกได้จากตัวเลขที่ไม่มีหน่วยที่เรียกว่า อันดับความสว่าง หรือ แมกนิจูด ( Magnitude ) ของดาวที่มีอันดับความสว่างต่างกัน 1 จะสว่าสงมากกว่ากัน 2 เท่าครึ่ง ดดยอันดับความสว่างทีีเป็นบวกหรือตัวเลขมาก ๆ จะมีความสว่างน้อย ๆ เช่นดาวที่มีอันดับความสว่าง - 1 จะมีความสว่างมากกว่าดาวฤกษ์ที่มีความสว่าง 1

สีของดาว

อุณหภูมิ( องศาเคลวิน )

ตัวอย่างดาวฤกษ์

ขาวอมน้ำเงิน/น้ำเงิน

25,000 -35,000

สไปกา,ไรเจล,เรกิวลุส,อะเคอร์นาร์,บีตา เซนเทารี

ขาว

7,500 - 11,000

วีกา,ซีรีอุส,ฟอร์มาลโอท์,แอลแทร์,เดเนป

เหลืองขาว

6,000 - 7,500

คาโนปัส,โปรซิออน,โพลารีส

เหลือง

5,000 - 6,000

ดวงอาทิตย์,คาเพลลา

ส้ม

3,500 - 5,000

อาร์คตุรุส,พอลลักซ์,อัลดิบาแรน

แดง

3,000 - 3,500

แอนแทรีส,บีเทลจุส

star_cluster02_1.gif

 

   จัดทำโดยอาจารย์อัญชลี  สุขมณีพันธ์

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

Copyright 2004 Mrs U.S All rights reserved