การเกิดเสียง

 

 

Homeผู้จัดทำธรรมชาติของเสียงการเกิดเสียงการเคลื่อนที่ของเสียงอัตราเร็วของเสียงคุณสมบัติของเสียงความดังของเสียงการได้ยินคุณภาพของเสียงกล่องเสียงประโยชน์ของเสียง

 

 

ผู้จัดทำ 
ธรรมชาติของเสียง 
การเกิดเสียง 
การเคลื่อนที่ของเสียง 
อัตราเร็วของเสียง 
คุณสมบัติของเสียง 
ความดังของเสียง 
การได้ยิน 
คุณภาพของเสียง 
กล่องเสียง 
ประโยชน์ของเสียง 

 

การเกิดเสียง

เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุที่เป็นต้นกำเนิดของเสียง

เช่น  เสียงกีต้าร์เกิดจากการดีดให้สายกีต้าร์สั่น

เสียงกลองเกิดจากการตีกลองให้ผืนหนังของกลองสั่น เป็นต้น

ความถี่ในการสั่นของวัตถุเป็นตัวกำหนดให้เสียงแตกต่างกัน

วัตถุที่มีขนาดเล็กจะสั่นด้วยความถี่สูงกว่าวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า

ดังนั้น เสียงกีต้าร์จึงมีระดับเสียงแหลมกว่าเสียงกลอง

 

 

 

  

 

จัดทำโดย   ครูจงกล  โซวเซ็ง

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170

Copyright (c)  2004  Mrs.J.S.All rights.reserved