ตัวอย่างการทดลองสุ่ม

 

Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนบทนำความน่าจะเป็นทดลองสุ่ม/เหตุการณ์ทดสอบหลังเรียน

 

ผู้จัดทำ 
ทดสอบก่อนเรียน 
บทนำ 
ความน่าจะเป็น 
ทดลองสุ่ม/เหตุการณ์ 
ทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตัวอย่างการทดลองสุ่ม

ตัวอย่าง  จงเขียนผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดในการโยนเหรียญบาท  1  เหรียญ  และเหรียญห้าสิบสตางค์  1  เหรียญ

วิธีทำ

          ในการโยนเหรียญบาท  1  เหรียญ  ผลที่อาจเกิดขึ้นคือหัวหรือก้อย  ถ้าให้  H  แทน  หัว และให้  T  แทน  ก้อย

          ในการหาผลที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมดจากการโยนเหรียญบาทและเหรียญห้าสิบสตางค์อย่างละ 1 เหรียญ  อาจใช้แผนภาพช่วยได้ดังนี้

img1.gif

          ฉะนั้น  ถ้าเราใช้คู่อันดับเขียนผลทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้โดยให้สมาชิกตัวหนึ่งของคู่อันดับแทนผลที่อาจเกิดขึ้นจากเหรียญบาท  สมาชิกตัวที่สองของคู่อันดับแทนผลที่อาจเกิดขึ้นจากเหรียญห้าสิบสตางค์  จะได้  

          ผลทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ คือ  (H, H), (H, T), (T, H) และ (T, T)

 

 จัดทำโดย  ครูอนงค์  อรุณมณี

 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170

 Copyright (c)  2004  Mrs.An.Ar.All rights.reserved