การทดลองสุ่ม

 

Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนบทนำความน่าจะเป็นทดลองสุ่ม/เหตุการณ์ทดสอบหลังเรียน

 

ผู้จัดทำ 
ทดสอบก่อนเรียน 
บทนำ 
ความน่าจะเป็น 
ทดลองสุ่ม/เหตุการณ์ 
ทดสอบหลังเรียน 

 

 

 การทดลองสุ่ม

          จากการเล่นข้างต้น  เช่น  การเล่นแบบแรกต้องเอาลูกเต๋าใส่ลงในถ้วยแก้วเขย่าแล้วเทออก  เมื่อเทลูกเต๋าออกมา  ลูกเต๋าอาจหงายหน้าที่ มีแต้ม 1, 2, 3, 4, 5 หรือ 6 หน้าใดหน้าหนึ่งขึ้นมาก็ได้  แต่เราไม่ทราบแน่นอนว่าจะเกิดหน้าใดขึ้น  การกระทำที่เราทราบว่าผลทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง  แต่ไม่สามารถบอกได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าจะเกิดผลอะไรจากผลทั้งหมดที่เป็นไปได้เหล่านั้น  เรียกว่า การทดลองสุ่ม

          นักเรียนจะเห็นว่าในการทดลองสุ่มทุกครั้งต้องมีผลจากการทดลองสุ่มและเราสามารถเขียนผลทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการทดลองสุ่ม ได้ เช่น

          1.  โยนเหรียญ  1  อัน  1  ครั้ง ผลที่อาจเกิดขึ้นได้มีสองอย่าง  คือ  "ออกหัว" หรือ "ออกก้อย" จะได้ว่า  ผลทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นคือ  หัว หรือ ก้อย

          2.  การทอดลูกเต๋า  1  ลูก  1  ครั้ง  ผลที่จะเกิดขึ้นคือ  การขึ้นแต้มของหน้าใดหน้าหนึ่งของลูกเต๋าซึ่งมีทั้งหมด  6  หน้า  ผลทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นคือ  1, 2, 3, 4, 5 และ 6

 ตัวอย่างการทดลองสุ่ม

 

 

 

 

 

 จัดทำโดย  ครูอนงค์  อรุณมณี

 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170

 Copyright (c)  2004  Mrs.An.Ar.All rights.reserved