อัตราส่วนของจำนวน

 

Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนอัตราส่วนอัตราส่วนที่เท่ากันอัตราส่วนของจำนวนสัดส่วนร้อยละทดสอบหลังเรียน

 

ผู้จัดทำ 
ทดสอบก่อนเรียน 
อัตราส่วน 
อัตราส่วนที่เท่ากัน 
อัตราส่วนของจำนวน 
สัดส่วน 
ร้อยละ 
ทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน

          สังขยา  เป็นขนมไทยชนิดหนึ่งนอกจากมีรสอร่อย  แล้วยังทำง่าย  มีส่วนผสมไม่ยุ่งยาก  มักทำเป็นสังขยาฟักทอง  หรือใช้รับประทานกับข้าวเหนียวมูน  สังขยามีส่วนผสมดังนี้

                                              ไข่เป็ด  3  ฟอง

 น้ำตาลมะพร้าว    ถ้วยตวง

                                              น้ำกะทิ  1  ถ้วยตวง

          จากส่วนผสมดังกล่าวสามารถเขียนอัตราส่วนผสมต่างๆ ของสังขยา  ได้ดังนี้  

          อัตราส่วนของจำนวนไข่เป็ดเป็นฟองต่อปริมาณน้ำตาลมะพร้าวเป็นถ้วยตวง  เป็น  

          อัตราส่วนของปริมาณน้ำตาลมะพร้าวต่อปริมาณกะทิเป็นถ้วยตวง   

          นอกจากการเขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณของส่วนผสมนี้ทีละคู่ดังข้างต้นแล้ว  เรายังสามารถเขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบของส่วนผสมทั้งสามส่วนได้ดังนี้

          อัตราส่วนของจำนวนไข่เป็ดเป็นฟองต่อปริมาณน้ำตาลมะพร้าวเป็นถ้วยตวงต่อปริมาณกะทิเป็นถ้วยตวง  เป็น  

          อัตราส่วนเช่นนี้เรียกว่า  อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน

          ตำแหน่งของจำนวนในอัตราส่วนของของจำนวนหลายๆ จำนวน  มีความสำคัญเช่นเดียวกับการเขียนอัตราส่วนของสองจำนวนที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้ว

img4.gif

 

 

   ตัวอย่างอัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน

 

 

 จัดทำโดย  ครูวินัย  อรุณมณี

 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170

 Copyright (c)  2004  Mr.Vi.Ar.All rights.reserved