อัตราส่วนที่เท่ากัน

 

Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนอัตราส่วนอัตราส่วนที่เท่ากันอัตราส่วนของจำนวนสัดส่วนร้อยละทดสอบหลังเรียน

 

ผู้จัดทำ 
ทดสอบก่อนเรียน 
อัตราส่วน 
อัตราส่วนที่เท่ากัน 
อัตราส่วนของจำนวน 
สัดส่วน 
ร้อยละ 
ทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  อัตราส่วนที่เท่ากัน

ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้

          แม่ให้รุ้งไปซื้อมะนาวจากตลาดนัดข้างบ้าน  รุ้งซื้อ  มะนาวมา  4  ผล  ราคา  5  บาท

          จากข้อความดังกล่าว  สามารถนำมาเขียนในรูป  อัตราส่วน  เป็น  

          นักเรียนคิดว่า  ถ้ารุ้งต้องการซื้อมะนาวตามจำนวนที่กำหนดในตาราง  แล้วราคามะนาวจะเป็นอย่างไร

จำนวนมะนาว (ผล)

4

8

12

16

20

ราคามะนาว  (บาท

5

.....

.....

.....

.....

          ให้นักเรียนเติมราคามะนาวในตารางให้สมบูรณ์

          นักเรียนคิดว่าจะเขียนอัตราส่วนของจำนวนมะนาวเป็นผลต่อราคาเป็นบาทได้อย่างไรบ้าง  ซึ่งคำตอบจะเป็นดังนี้

 หรือ    หรือ    หรือ    หรือ  

          จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนเหล่านี้  ได้มาจากการซื้อมะนาวในราคาเดียวกัน คือ  มะนาว  4  ผล  ราคา 5  บาท  และกล่าวว่าอัตราส่วนเหล่านั้นเป็น  อัตราส่วนที่เท่ากัน  ซึ่งเขียนได้ดังนี้

                            

หรือ                     

เราจะสังเกตเห็นว่า  อัตราส่วนที่เท่ากันข้างต้นมีความเกี่ยวข้องกันกับอัตราส่วน   ดังนี้

คูณด้วยจำนวนเดียวกัน

หารด้วยจำนวนเดียวกัน

          การทำอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ข้างต้น  เป็นไปตามลักการหาอัตราส่วนที่เท่ากัน  ดังนี้

img1.gif

 ตัวอย่างหลักการหาอัตราส่วนที่เท่ากัน

    การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วน

 

 

 

 

 จัดทำโดย  ครูวินัย  อรุณมณี

 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170

 Copyright (c)  2004  Mr.Vi.Ar.All rights.reserved